At study is een opleidingsbureau dat op een persoonlijke en praktijkgerichte manier mensen iets wil bijbrengen. Dit kan doormiddel het verzorgen van trainingen en cursussen en het schrijven van lesmateriaal. Specialismen zijn momenteel: Gedragscomponenten en houdingsaspecten, omgaan met mensen met problematisch gedrag (verslavingsproblematiek, psychopathologie, agressief gedrag). At study werkt voor grote en kleine organisaties, als trainer, ontwikkelaar of als freelance docent. Het ontwikkelen van lessen of cursussen waar mensen direct in de praktijk iets aan hebben of mee kunnen is wat we willen. Geen vage teksten over competenties maar praktisch: Wat moet of wil je kunnen of weten? (theorie en praktisch handelen) Hoe moet dat dan geleerd worden? (didactische methode) Welke rol kan At Study daarin spelen? (cursus opzet) Deze cursussen willen we ook geven op een manier die aanspreekt bij de cursisten. Geen lange saaie cursusdag waarbij het idee achteraf is: “dit had ik ook in een boek kunnen lezen” maar interessante lessen waar ruimte is voor discussie en waar geleerd wordt door te doen. Dit kan wel vermoeiend zijn natuurlijk maar iedereen moet wel voldaan de lesruimte verlaten. At Study is flexibel, niet alleen in tijd maar ook in manier van presenteren. Er is brede didactische kennis aanwezig, hierdoor kan vrijwel ieder onderwerp naar een cursus of les vertaalt worden. Ook voor het geven van (bedrijfs)presentaties is At Study een goed partner At Study schrijft Cursussen en lessen moeten geschreven worden, ontwikkeld worden. Wat moet het eindresultaat worden en welke theorie en welke opdrachten horen hierbij? Hierin kan At Study een partner zijn, het schrijven van syllabussen, ontwikkelen van lessen, cursussen en schrijven van lesmateriaal kan allemaal verzorgd worden. Ook als hier een korte deadline aan zit. Een compleet pakket kan bestaan uit: syllabus, opdrachten, presentatie, docentenhandleiding. Natuurlijk is het ook mogelijk om hier onderdelen uit te halen of onderdelen aan toe te voegen. Het uitgangspunt bij het maken van dit materiaal is dat het gericht is op het onderwerp en op de organisatie. Als materiaal aansluit bij de belevingswereld van de cursist wordt kennis namelijk beter onthouden, lesmateriaal koppelen aan de organisatie waar iemand werkt en aan de dagelijkse praktijk is dus erg effectief. Een organisatie moet dan ook volgens ons eerst enig sinds verkent worden (een dag meekijken en meelopen) voor er een cursus geschreven kan worden. At Study traint Cursussen en trainingen hebben niet zo’n goede reputatie bij werknemers. Doorgaans worden studiedagen als saai en langdradig omschreven, of als dagje om even bij te komen van de drukte en chaos op de werkvloer. Dit wil At Study graag doorbreken, cursussen die aanspreken, aansluiten bij het werk en de praktijk dat is waar we voor willen staan. Het heeft geen zin om mensen informatie aan te bieden die ze ook in een boek of syllabus hadden kunnen lezen. Lessen moeten uitdagend en afwisselend zijn. Hierbij kan gewerkt worden vanuit casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, verdiepingsopdrachten waarbij door gerichte vragen cursisten aangezet worden tot zoeken van informatie of het verwoorden van eigen ideeën en het voeren van discussies en gesprekken. Dit is ook vermoeiend om een dag te doen maar de kans dat een cursist voldaan de dag afsluit is aanzienlijk groter. In lessen en cursussen moet een aanzet gegeven worden tot nadenken over het dagelijkse werk en wat daarin gebeurd. Natuurlijk is een theoretisch kader daarvoor noodzakelijk maar dit hoeft niet de het belangrijkste van de dag te zijn. Verdieping, motiveren tot verandering of verbetering, inzicht in eigen handelen, dat is wat we willen met de trainingen. At Study is Achter At Study zit tot nog toe maar 1 persoon: Sandra van Eys. Haar achtergrond is net zo divers als zijzelf. In het jaar 2000 behaalde ze haar diploma tot verpleegkundige in de psychiatrie. Na een tijdje in de ouderenpsychiatrie en op een behandelafdeling te hebben gewerkt is ze verder gaan studeren. Eerst ronde ze in 2004 de lerarenopleiding verpleegkunde af en in 2005 behaalde ze haar 2e graads docenten bevoegdheid. Na bijna 4 jaar les te hebben gegeven in het reguliere dag onderwijs kwam ze er achter dat daar haar passie en uitdaging niet ligt, het moest meer gericht op de praktijk. In de praktijk als verpleegkundige is ze altijd blijven werken, momenteel op een afdeling voor 24 uurs acute opname. Als freelance docent voor het opleidingsinstituut van Justitie vond ze wat ze echt leuk vind aan lesgeven: Lessen en cursussen die direct aansluiten bij de dagelijkse praktijk van cursisten. Uit het enthousiasme wat ze hiervoor had is het opleidingsbureau At Study ontstaan. Vooralsnog wordt At Study alleen door Sandra gedraaid haar netwerk is uitgebreid. Er zijn verschillende personen die ingezet kunnen worden bij het realiseren van een goed eindresultaat. Hierbij kan gedacht worden aan een meerdere onderwijskundigen, meerdere trainers met specifieke kennis. Opdrachtgevers De lijst is nog niet zo groot maar groeit gestaag: Symforagroep, psychiatrisch ziekenhuis: Het verzorgen van bij en nascholing voor voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de wet BIG Ministerie van Justitie, opleidingsinstituut dienst justitiële inrichtingen: Het geven van de lessen verslavingsproblematiek, psychopathologie en infectieziekten Copafit: Het ontwikkelen van IPMA cursusmateriaal, een praktijk gerichte cursus voor projectmanagers. Hier zijn 4 gedragsmatige competenties uitgewerkt in syllabus, powerpoint presentatie, praktijkoefeningen en samenvatting Bon Management BV: Het ontwikkelen van IPMA cursusmateriaal, een praktijk gerichte cursus voor projectmanagers. Hier zijn 4 gedragsmatige competenties uitgewerkt in syllabus, powerpoint presentatie, praktijkoefeningen en samenvatting